Skip to main content

tdtu
Workshop “Phương pháp giảng dạy trực tuyến hiệu quả”
Tại workshop, diễn giả và các giảng viên đã chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các vấn đề liên quan trong việc giảng dạy trên nền tảng công nghệ.
Subscribe to giảng dạy trực tuyến