Nhà khoa học của Đại học Tôn Đức Thắng tham gia Ban biên tập của tạp chí quốc tế ISI

TS. Phạm Thanh Phong, Giáo sư dự bị, Viện trưởng Viện tiên tiến Khoa học Vật liệu (AIMaS) thuộc Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) vừa được mời tham gia Hội đồng thẩm định (với vị trí Associate Editor) của Tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology (ISSN: 1744-7402) thuộc Hội Gốm sứ Hoa Kỳ (The American Ceramic Society). Đây là một tạp chí ISI quốc tế có chất lượng cao và uy tín trong ngành Gốm sứ, được xuất bản bởi Nhà xuất bản Wiley (Mỹ).

Tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology chuyên công bố các công trình tiên phong trong lĩnh vực thương mại hóa các sản phẩm gốm sứ và quy trình chế tạo gốm sứ. Những ấn phẩm của tạp chí tập trung vào các chuyên ngành hẹp như: Marketing, Ceramics and Composites, Materials Chemistry, Condensed Matter Physics.

Theo các số liệu thống kê mới nhất tính cho năm 2019, Tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology là một tạp chí Q2 theo Web of Science (Clarivate, Mỹ); có chỉ số ảnh hưởng (IF: Impact factor) là 1.762 theo Journal Citation Reports (Clarivate, Mỹ), và chỉ số H-index là 53 theo Scimago Journal and Country Rank (Tây Ban Nha).

TS. Phạm Thanh Phong đã công bố 47 công trình ISI trên các tạp chí uy tín, trong đó có hơn 20 công trình với vai trò là tác giả chính. Tổng số trích dẫn của TS. Phạm Thanh Phong là 788 theo Web of Science.

 

tdtu
Tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology (Ảnh chụp màn hình).

 

tdtu
Thông tin của TS. Phạm Thanh Phong trên Web of Science (Ảnh chụp mà hình).

 

Trước đó, nhiều nhà nghiên cứu của TDTU cũng đã được mời tham gia hội đồng thẩm định của các tạp chí ISI uy tín như: TS. Nguyễn Thời Trung (Giáo sư thực thụ, Viện trưởng Viện Khoa học tính toán) đối với 2 tạp chí ISI Shock and Vibration và Journal of Computational Applied Mechanics; TS. Ngô Sơn Tùng (Trưởng Phòng thí nghiệm Vật lý sinh học lý thuyết và tính toán) đối với 3 tạp chí ISI Frontiers in Physics, Frontiers in Chemistry và Current Proteomics,...