Skip to main content
x

Đoàn Ban tuyên giáo trung ương Đảng thăm và làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng

Sáng ngày 11/5/2020, Đoàn đại diện Ban tuyên giáo trung ương Đảng do TS. Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ giáo dục & đào tạo, dạy nghề dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).

Cùng đi có bà Lê Thị Mai Hoa, Phó vụ trưởng; ông Bùi Huy Nam, Chuyên viên Vụ giáo dục & đào tạo, dạy nghề thuộc Ban tuyên giáo trung ương; ông Vũ Đức Minh, Phó vụ trưởng Vụ khoa giáo-văn xã thuộc Văn phòng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chuyên viên chính Vụ giáo dục đại học, Bộ giáo dục & đào tạo.

Đại diện TDTU có GS. Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng cùng với Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc chủ chốt.

Đại diện TDTU đã giới thiệu với Đoàn về những thành tựu trong hoạt động tự chủ đại học từ khi thành lập đến giờ; trao đổi thẳng thắn về những vấn đề do Đoàn đặt ra như hoạt động của Hội đồng trường, mối quan hệ 3 bên nội tại và mối quan hệ 2 bên bên ngoài; những khó khăn, vướng mắc cốt lõi trong việc thực hiện tự chủ đại học theo Luật giáo dục đại học sửa đổi (Luật 34) và Nghị định 99/2019/NĐ-CP?. Đại diện Nhà trường khẳng định: “tự chủ đại học theo Luật số 34 và Nghị định 99 chỉ có thể thực hiện thành công khi và chỉ khi các cơ quan ngang bộ chịu thay đổi tư duy và cách quản lý đối với các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc, để tuân thủ theo đúng tinh thần của Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng và Luật số 34, Nghị định 99; chuyển giao thực quyền quản trị nhà trường về cho hội đồng trường".

Đoàn đã ghi nhận những ý kiến của TDTU và cho biết: trên cơ sở các kiến nghị này, Đoàn sẽ có đề xuất với cấp trên những chính sách phù hợp để tạo điều kiện tốt nhất cho việc thực thi quyền tự chủ đại học thực sự cho cả hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Một số hình ảnh:

Đoàn tham quan Thư viện TDTU

 

Toàn cảnh Buổi làm việc

 

 TS. Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ giáo dục & đào tạo, dạy nghề, Ban tuyên giáo trung ương

 

GS. Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng TDTU

 

 

 

Lãnh đạo các đơn vị của TDTU phát biểu ý kiến với Đoàn