Skip to main content

Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tôn Đức Thắng lần VI, nhiệm kỳ 2023 - 2025
Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2025.
Ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện 2023
Ngày 24/12/2022, Ban Thường vụ Đoàn Trường - Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường tổ chức ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2023 gồm: Xuân Tự hào, Xuân Sẻ chia, Xuân Chiến sĩ và Tết Văn minh.
Subscribe to hội sinh viên