Skip to main content

Đảng bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2023
Ngày 11/7/2023, Đảng bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 ...
Hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng năm 2023
Trong 2 ngày, 16 và 17/6/2023, Đảng bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng năm 2023 cho toàn thể cấp ủy các chi bộ trực thuộc.
Đảng bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII
Ngày 09/3/2023, Đảng bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương lần 6, khoá XIII.
Đảng bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025
Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp và bầu đồng chí Vũ Anh Đức giữ chức Bí thư, đồng chí Trần Trọng Đạo giữ chức Phó bí thư.
Subscribe to Đảng bộ