Thêm 3 chương trình đào tạo bậc đại học của TDTU được AUN-QA công nhận

Tháng 9/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã hoàn thành đánh giá 3 chương trình đào tạo bậc đại học theo tiêu chuẩn kiểm định của Tổ chức Đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA), bao gồm: Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Bảo hộ lao động.

Kết quả, AUN-QA đã công nhận các chương trình đào tạo này đạt chuẩn kiểm định của AUN-QA. Thời hạn công nhận là 5 năm, từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/10/2026.

Như vậy, tính đến nay, TDTU đã có 11 chương trình đào tạo bậc đại học đã được kiểm định và công nhận bởi AUN-QA, bao gồm:

 • Kỹ thuật điện tử viễn thông
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Khoa học môi trường
 • Tài chính ngân hàng
 • Toán ứng dụng
 • Kế toán
 • Công nghệ sinh học
 • Ngôn ngữ Anh
 • Kiến trúc
 • Thiết kế đồ họa
 • Bảo hộ lao động.

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, đánh giá toàn diện chương trình đào tạo từ nhiều khía cạnh như kết quả học tập mong đợi, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chuẩn đầu ra, ...

Thêm 3 chương trình đào tạo đại học được đánh giá và công nhận bởi tổ chức tổ chức kiểm định quốc tế uy tín AUN-QA đánh dấu chất lượng đào tạo của TDTU đã tiệm cận với các chuẩn mực của khu vực và thế giới. Bên cạnh AUN-QA, Tổ chức kiểm định FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) cũng đã kiểm định và công nhận 4 chương trình đào tạo bậc đại học khác của TDTU, gồm: Quan hệ lao động, Quy hoạch vùng và đô thị, Xã hội học, Việt Nam học - chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch.

Năm 2021-2022, Nhà trường đã đăng ký với tổ chức AUN-QA tiếp tục hoàn thành báo cáo tự đánh giá và kiểm định 4 chương trình đại học khác theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0. Ngoài ra, có 7 ngành (gồm 5 ngành bậc đại học và 2 ngành bậc thạc sĩ) đang hoàn thành báo cáo tự đánh giá theo theo tiêu chuẩn FIBAA; 9 chương trình đào tạo khác (gồm 5 ngành bậc đại học và 4 ngành bậc thạc sĩ) cũng đang hoàn thành báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn ASIIN.

tdtutdtutdtu