Skip to main content

Khai giảng khóa mới và trao Bằng tiến sĩ chương trình giáo dục hai giai đoạn
GS. Petr Saha, Phó hiệu trưởng Đại học Tomas Bata cho biết: ông tin tưởng vào sự thành công tiếp tục của chương trình hợp tác song phương đào tạo tiến sĩ 2 giai đoạn...
Khai giảng chương trình đào tạo tiến sĩ 2 giai đoạn năm học 2018 – 2019
Năm học 2018 – 2019, có 35 nghiên cứu sinh được tiếp nhận vào các chương trình đào tạo tiến sĩ 2 giai đoạn của TDTU...
Tuyển sinh Chương trình đào tạo tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2018-2019
Tuyển sinh Chương trình đào tạo tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2018-2019
Chương trình hợp tác song phương giữa Đại học Tôn Đức Thắng với Đại học kỹ thuật Ostrava và Đại học hóa công nghệ Praha, Cộng hòa Séc.
Subscribe to tiến sĩ sandwich