Skip to main content

Công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Ngày 19/11/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Tiến sĩ Trần Trọng Đạo.
Công bố quyết định Phó hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng khoa Khoa luật Đại học Tôn Đức Thắng giữ chức vụ Phó hiệu trưởng, Nhiệm kỳ 2014-2019.
Subscribe to Phó hiệu trưởng