Skip to main content

Bàn giao các công trình trọng điểm Chiến dịch mùa hè xanh mặt trận Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quãng Ngãi
Ngày 05/7/2024, Đoàn công tác Trường Đại học Tôn Đức Thắng do TS. Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn đã thực hiện bàn giao các công trình trọng điểm trong Chiến dịch mùa hè xanh,...
Mùa hè xanh: kỷ niệm lớn của những trái tim tình nguyện
Chiến dịch năm 2019 có tổng chi phí tổ chức và giá trị các công trình lên đến gần 1,5 tỷ đồng; thu hút hơn 500 chiến sĩ tham gia...
Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh Đại học Tôn Đức Thắng 2019
Với sự hỗ trợ từ các đơn vị thuộc TDTU và một số doanh nghiệp thân hữu, tổng giá trị các công trình dự kiến thực hiện trong Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2019 lên đến gần 1 tỷ đồng.
Đại học Tôn Đức Thắng ra quân Chiến dịch Mùa hè xanh 2018
Có 350 chiến sĩ tình nguyện TDTU tham gia các mặt trận: Quận 7, Huyện Cần Giờ và Tỉnh An Giang với nhiều nội dung thiết thực.
Subscribe to Mùa hè xanh