Skip to main content

Hơn 20 năm hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Saxion, Hà Lan
Đại học Saxion là trường đại học đối tác chiến lược của TDTU trong các lĩnh vực liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên/sinh viên, ...
Khai giảng chương trình giáo dục liên kết giữa Đại học Tôn Đức Thắng với Đại học Saxion
Các chương trình giáo dục chung về Tài chính & kiểm soát, Kỹ thuật điện-điện tử giữa TDTU và SaxionU đã được triển khai qua 12 năm ...
Đại học Saxion (Hà Lan) thăm và làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng
Đại học Saxion (Hà Lan) thăm và làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng
Đại học Saxion và Đại học Tôn Đức Thắng đã điểm lại và rút kinh nghiệm kết quả 12 năm ký kết hợp tác với nhiều hoạt động đã thực hiện thành công.
Đại học Tôn Đức Thắng ký hợp tác giáo dục cấp song bằng với Đại học khoa học ứng dụng Saxion, Hà Lan
Chương trình ký kết là sự mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác bền chặt đã có giữa hai đại học trong suốt 12 năm qua.
Subscribe to Đại học Saxion