Skip to main content

Quan hệ cộng đồng

Đại học Tôn Đức Thắng ký kết hợp tác cùng công ty Tân Cảng Sài Gòn
Đại học Tôn Đức Thắng ký kết hợp tác cùng công ty Tân Cảng Sài Gòn
Theo thỏa thuận này, Khoa quản trị kinh doanh TDTU phối hợp cùng Tân Cảng STC tổ chức các đợt kiến tập thực địa và đào tạo các môn nghiệp vụ của Ngành kinh doanh quốc tế tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.
Hợp tác giữa Đại học Tôn Đức Thắng với các doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện
Hợp tác giữa Đại học Tôn Đức Thắng với các doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện
Sáng ngày 04/03/2017 tại Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã diễn ra Lễ ký kết giữa Trung tâm giáo dục thể chất và quốc phòng với 11 đơn vị, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thể thao, tổ chức sự kiện.
Đại học Tôn Đức Thắng và UBND tỉnh Bình Thuận ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017-2020
Đại học Tôn Đức Thắng và UBND tỉnh Bình Thuận ký kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017-2020
Sáng ngày 13/03/2017, Đại học Tôn Đức Thắng và Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Thuận đã ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017-2020 trên cơ sở Biên bản thỏa thuận hợp tác dài hạn giữa hai đơn vị.
Đại học Tôn Đức Thắng ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Đại học Quốc gia Pukyong (Hàn Quốc)
Đại học Tôn Đức Thắng ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Đại học Quốc gia Pukyong (Hàn Quốc)
Sáng ngày 10/01/2017, Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học quốc gia Pukyong, Hàn Quốc đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa 2 đại học.
Subscribe to Quan hệ cộng đồng