Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức đối thoại sinh viên học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Ngày 14/5/2024, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức đối thoại sinh viên học kỳ 2 năm học 2023 - 2024. TS. Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng, lãnh đạo các đơn vị chức năng, viên chức công tác sinh viên các Khoa cùng 300 sinh viên đại diện các khối ngành đã tham dự buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, TS. Trần Trọng Đạo khuyến khích mỗi sinh viên cần tiếp tục thẳng thắn, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Nhà trường, thông tin kịp thời để thầy cô nắm bắt và nhanh chóng hỗ trợ các khó khăn, đồng hành cùng sinh viên trong hành trình tại TDTU.

Đối thoại với sinh viên là hoạt động thường niên của TDTU nhằm phát huy tính dân chủ thông qua việc lấy ý kiến góp ý trực tiếp của người học đối với hệ thống quản trị, chất lượng dạy - học, các hoạt động hỗ trợ và dịch vụ của Trường và những góp ý cải tiến để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy - học; tạo điều kiện cho sinh viên được gặp gỡ và trao đổi với Lãnh đạo Nhà trường cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải đáp thắc mắc của sinh viên trong quá trình học tập, nghiên cứu, rèn luyện tại Trường.

Nhà trường đã phổ biến các quy định của pháp luật cho sinh viên về quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích của sinh viên theo quy định tại Hiến pháp năm 2013; Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018 và các văn bản khác có liên quan. Sinh viên cũng được giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật pháp được quy định tại: Bộ luật hình sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015; Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên 2020; Luật Phòng chống ma túy 2021; Luật Phòng chống tác hại thuốc lá; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản khác có liên quan. Bên cạnh đó, các phòng ban chức năng tiếp tục giáo dục sinh viên về nội quy, quy định của Nhà trường để sinh viên hiểu rõ và chấp hành tốt.

doithoai
TS. Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng TDTU chủ trì phần đối thoại
doithoai

 

doithoai
Lãnh đạo Trường và các đơn vị đối thoại cùng sinh viên
doithoai
Sinh viên TDTU đặt câu hỏi
doithoai
Toàn cảnh buổi đối thoại sinh viên