Kỳ họp lần thứ 18 của Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Ngày 29/3/2024, Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức kỳ họp lần thứ 18, nhiệm kỳ 2021-2026. TS. Vũ Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các thành viên Hội đồng trường đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng TDTU.

Cũng trong kỳ họp, TS. Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng TDTU, đã thay mặt Ban Giám hiệu TDTU báo cáo tình hình hoạt động của Nhà trường giữa hai kỳ họp, kết quả hoạt động của Nhà trường trong năm 2023 đã đạt nhiều thành tựu về nhiều mặt, công tác quản trị nhà trường ngày càng hiệu quả và chất lượng.

Ban giám hiệu cũng có Tờ trình đề nghị Hội đồng xem xét và thông qua các chủ trương lớn để phát triển TDTU trong thời gian tới. Tại kỳ họp, Hội đồng trường đã thông qua công tác tổ chức - nhân sự đồng thời quyết nghị thông qua kế hoạch phát triển 5 năm lần thứ 4, 2025-2030; thông qua báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, phân phối kết quả tài chính năm 2023 của Trường; thông qua chủ trương triển khai chương trình liên kết quốc tế trình với nước ngoài; thông qua chủ trương đầu tư và trang bị các dự án phòng thí nghiệm, văn phòng của Viện nghiên cứu của TDTU trong năm 2024…

Một số hình ảnh tại kỳ họp:

hophoidong
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng TDTU

HĐT
TS. Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng TDTU báo cáo tình hình hoạt động của Nhà trường

hophoidong
TS. Vũ Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại kỳ họp
hophoidonghophoidong
hophoidong
Thành viên Hội đồng trường trao đổi, thảo luận

hophoidong
Toàn cảnh kỳ họp Hội đồng trường lần thứ 18