Trường Đại học Tôn Đức Thắng có thêm 07 chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế FIBAA

Tổ chức FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) vừa chính thức công bố quyết định công nhận chất lượng cho 7 chương trình đào tạo của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), đạt chuẩn kiểm định quốc tế FIBAA, nâng tổng số chương trình đào tạo đạt chuẩn FIBAA của Trường, tính đến tháng 11/2023, lên 11 chương trình và đưa tổng số chương trình được công nhận bởi các tổ chức kiểm định quốc tế của TDTU lên 26 chương trình.

Hội đồng Kiểm định và Chứng nhận FIBAA (FIBAA Accreditation and Certification Committee) đã chính thức công bố quyết định công nhận chất lượng cho 7 chương trình đào tạo của TDTU, bao gồm: Thạc sĩ Xã hội học; Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng; Cử nhân Luật; Cử nhân Marketing; Cử nhân Kinh doanh quốc tế; Cử nhân Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Nhà hàng Khách sạn; Cử nhân Quản trị Kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực. Thời hạn công nhận có giá trị từ ngày 20/9/2023 đến ngày 19/9/2028 (5 năm).

Trước đó, năm 2021, TDTU đã kiểm định thành công 4 chương trình đào tạo trình độ đại học theo tiêu chuẩn FIBAA gồm: Quan hệ lao động, Quy hoạch vùng và đô thị, Xã hội học, Việt Nam học - chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch.

Như vậy, tính đến tháng 11/2023, TDTU đã có 11 chương trình đào tạo được kiểm định và công nhận đạt chuẩn quốc tế (châu Âu) FIBAA. Đồng thời, với các chương trình đào tạo vừa được công nhận đạt chuẩn quốc tế FIBAA, TDTU đã có tổng cộng 26 chương trình đào tạo được kiểm định và công nhận đạt chuẩn quốc tế bởi các tổ chức kiểm định quốc tế.

FIBAA là tổ chức đảm bảo chất lượng danh giá và uy tín của Thụy Sĩ, có trụ sở tại Bonn, Cộng hòa Liên bang Đức và Zurich, Thụy Sĩ, là thành viên đầy đủ của Hiệp hội bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Châu Âu (European Association for Quality Assurance - ENQA).

FIBAA hoạt động với cam kết việc thúc đẩy chất lượng và tính minh bạch trong giáo dục thông qua thực hiện kiểm định các tổ chức giáo dục đại học, chương trình đào tạo trên cơ sở đối sánh với các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Châu Âu. Bộ tiêu chuẩn chương trình đào tạo của FIBAA được sử dụng để kiểm định khối ngành quản trị/quản lý, kinh tế, luật và khoa học xã hội. Bộ tiêu chuẩn kiểm định của FIBAA đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng của các trường đại học châu Âu (European Standards and Guidelines - ESG).

Đặc biệt, FIBAA kiểm định dựa trên cơ sở đối chiếu với hệ thống chuyển đổi và tích lũy tín chỉ châu Âu (The European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS). Vì thế, các chương trình đào tạo được kiểm định bởi FIBAA được công nhận rộng rãi ở châu Âu và trên thế giới. Người học tốt nghiệp chương trình được FIBAA công nhận sẽ có điều kiện thuận lợi để tìm việc làm, học lên bậc cao hơn tại các quốc gia Châu Âu và nhiều quốc gia khác.

 

Các quyết định công nhận chất lượng cho 7 chương trình đào tạo của TDTU
tiêu chuẩn FIBAA