Trường Đại học Tôn Đức Thắng có thêm 4 chương trình đào tạo bậc đại học được AUN-QA công nhận

Tháng 03/2023, Tổ chức Đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) đã công nhận 04 chương trình đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), bao gồm các ngành: Dược, Kỹ thuật hóa học, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật môi trường. Thời hạn công nhận là 05 năm, từ ngày 22/01/2023 đến ngày 21/01/2028.

Tính đến năm 2023, TDTU đã có 15 chương trình đào tạo bậc đại học được kiểm định và công nhận đạt chuẩn chất lượng AUN-QA, bao gồm:

 • Kỹ thuật điện tử viễn thông.
 • Kỹ thuật phần mềm.
 • Khoa học môi trường.
 • Tài chính - Ngân hàng.
 • Toán ứng dụng.
 • Kế toán.
 • Công nghệ sinh học.
 • Ngôn ngữ Anh.
 • Kiến trúc.
 • Thiết kế đồ họa.
 • Bảo hộ lao động.
 • Dược.
 • Kỹ thuật hóa học.
 • Thiết kế nội thất.
 • Công nghệ kỹ thuật môi trường.

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, đánh giá toàn diện chương trình đào tạo từ nhiều khía cạnh như chuẩn đầu ra, cấu trúc chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, kết quả của chương trình đào tạo,... Việc TDTU có thêm 04 chương trình đào tạo đại học được đánh giá và công nhận bởi tổ chức AUN-QA là một bước tiến quan trọng trong quá trình quốc tế hóa và phát triển Trường theo định hướng đại học đẳng cấp quốc tế.

Ngoài kiểm định theo tiêu chuẩn của tổ chức kiểm định AUN-QA, Nhà trường còn thực hiện kiểm định theo tiêu chuẩn của các tổ chức FIBAA và ASIIN. Cụ thể, TDTU đã kiểm định thành công 4 ngành FIBAA vào năm 2021, bao gồm: Quan hệ lao động, Quy hoạch vùng và đô thị, Xã hội học, Việt Nam học - chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch. Trong thời gian tới TDTU sẽ tiếp tục thực hiện kiểm định các ngành đào tạo của Nhà trường, nhằm chuẩn hoá chất lượng đào tạo và công nhận chương trình bởi các tổ chức kiểm định uy tín nước ngoài.

tdtu

tdtu

tdtu

tdtu

Từ khóa