Khai mạc Hội thảo quốc tế “Những kết quả nghiên cứu mới trong Khoa học xã hội và Nhân văn” lần 2, năm 2021

Sáng ngày 17/12/2021, Hội thảo quốc tế về những kết quả nghiên cứu mới trong Khoa học xã hội và Nhân văn lần 2, năm 2021 (The 2nd International Conference on Innovations in The Social Sciences & Humanities 2021- ISSH 2021) đã được khai mạc tại Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).

Hội thảo do TDTU phối hợp với các đối tác quốc tế gồm: Đại học Melbourne (Úc), Đại học Purdue (Hoa Kỳ), Đại học kinh tế Moscow (Nga), Đại học South Pacific (Fiji), Đại học Jadavpur (Ấn Độ), Viện Pratt (Mỹ) và Viện nghiên cứu xã hội Tricontinental đồng tổ chức.

Ngoài những đại biểu là các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, Châu Âu và Úc, Hội thảo ISSH 2021 còn có sự tham gia và trình bày của các đại biểu đến từ các nước Châu Á như: Việt Nam, Ấn Độ, Hồng Kông, Đài Loan, Philippines, ... Với sự đa dạng về thành phần đại biểu và chủ đề nghiên cứu, các tranh luận học thuật tại Hội thảo ISSH 2021 sẽ làm sáng tỏ lý do tại sao cần phải có các phương pháp nghiên cứu mới, liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Điểm nổi bật tại Hội thảo ISSH 2021 là hướng tiếp cận liên ngành và xuyên ngành khoa học xã hội đã được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu. Tính thích hợp của hướng tiếp cận liên ngành, xuyên ngành khoa học xã hội đã được phản ánh qua những kết quả nghiên cứu mới tập trung vào 4 lĩnh vực: Du lịch, Nhân học truyền thông, Xã hội học, Nhân học và Công tác xã hội. Chủ đề nghiên cứu được xem xét từ nhiều góc độ tiếp cận: Du lịch ẩm thực với mục đích chính là khám phá ẩm thực, đang có ý nghĩa lớn trong một thế giới mà nạn đói, sự thiếu thốn và di cư đang ngày càng gia tăng; Cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ kỹ thuật số và quyền tiếp cận "đô thị thông minh" cho tất cả mọi tầng lớp xã hội; Các vấn đề giáo dục, di cư, dân số, đói nghèo, đối tượng yếu thế, giai cấp trung lưu, du lịch, ... bị ảnh hưởng do COVID-19 được xem xét từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau cũng thể hiện trong các tham luận trình bày tại ISSH 2021.

So với hội thảo ISSH lần 1 được tổ chức vào năm 2019, số lượng công trình nghiên cứu được trình bày tại ISSH 2021 tăng gấp đôi. Chương trình hội thảo sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/12/2021 với 11 phiên thảo luận và 75 công trình nghiên cứu được trình bày và thảo luận.

Việc đăng cai tổ chức ISSH 2021 thể hiện TDTU đã được tin tưởng chọn làm cầu nối cho các diễn đàn nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn.

 

tdtu
TS. Trần Trọng Đạo - Quyền Hiệu trưởng TDTU phát biểu khai mạc Hội thảo.

 

tdtu
PGS. John Hutnyk - Chủ tịch Hội thảo phát biểu tại phiên khai mạc.

 

tdtu
Giáo sư Jonathan Beller - Pratt, New York báo cáo đề dẫn.

 

tdtu
Thảo luận trực tiếp tại các điểm tổ chức hội thảo.

 

tdtu
Ban tổ chức hội thảo chụp hình lưu niệm.