Sinh viên Thành phố tìm hiểu luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày 12/5/2021, Vòng 1 cuộc thi “Tìm hiểu về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đảng ủy Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức đã chính thức diễn ra bằng hình thức trực tuyến. 

Cuộc thi có mục đích phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đến đối tượng thanh niên, sinh viên khối các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố. Thông qua cuộc thi này, nhận thức về mục đích, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 trong thanh niên sẽ được nâng cao hơn, góp phần tích cực động viên, khuyến khích thanh niên hưởng ứng, tham gia và thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân đối với hoạt động bầu cử. 

Nội dung thi gồm 3 phần, nội dung xoay quanh kiến thức về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; một số quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Ngoài ra, những nội dung cơ bản về Quốc hội, Hội đồng nhân dân; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cũng là kiến thức mà thanh niên, sinh viên cần nắm vững và thể hiện trong các phần thi. 

Hội thi có sự tham gia của 16 trường đại học, cao đẳng thuộc Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng với 24 đội tham gia. Theo kế hoạch, hội thi sẽ được tổ chức tập trung tại Hội trường 10F của Đại học Tôn Đức Thắng. Tuy nhiên, do hình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban tổ chức đã chuyển đổi hình thức sang thi trực tuyến. 

Sau các phần thi căng thẳng với sự phối hợp ăn ý của các thành viên của từng đội, Ban tổ chức đã chọn trao giải cho các đội thi có kết quả xuất sắc của Vòng 1 như sau:

tdtu
 

tdtu
 

Hình ảnh dự thi của các đội:

tdtu
 
tdtu
 
tdtu