Skip to main content
x

Hội thảo khoa học: Tự chủ đại học thời kỳ hội nhập

Ngày 15/11/2019, Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông (ORDI), Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam, phối hợp với Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức hội thảo khoa học: Tự chủ đại học thời kỳ hội nhập.

Tham dự và trình bày tại hội thảo có hơn 50 nhà khoa học, chuyên gia, giáo sư, nhà quản lý đến từ các cơ sở giáo dục - đào tạo và các cơ quan quản lý giáo dục trong cả nước.

Có hơn 30 tham luận được gửi và trình bày tại Hội thảo xoay quanh các vấn đề về mô hình và xu hướng tự chủ đại học trên thế giới, các rào cản đối với tự chủ đại học hiện nay, những vấn đề cần giải quyết triệt để để tự chủ đại học tại Việt Nam có thể tiến lên, đúng chủ trương của Đảng và tinh thần của Luật 34. Một số tham luận bàn về vai trò và tổ chức của Hội đồng trường, sự can thiệp của cơ quan chủ quản và những chính sách cần thực thi để gỡ bỏ sự can thiệp này giúp các trường đại học có thể tự chủ đúng nghĩa.

Sau một ngày làm việc, Hội thảo đã làm rõ những vấn đề cốt lõi của tự chủ đại học; cách thực hiện quyền tự chủ một cách hiệu quả để bảo đảm mục đích cuối cùng của tự chủ là nâng cao chất lượng giáo dục đại học và công bằng xã hội. Tiếng nói chung về nhu cầu bức thiết của tự chủ đại học tại Việt Nam đã được nói lên từ chính những người đã cống hiến cả đời cho ngành giáo dục.

Một số hình ảnh tại hội thảo

1.jpg
Đại biểu tham dự Hội thảo

 

2.jpg
Chủ toạ đoàn làm việc

 

3.jpg4.jpg

 

5.jpg