Skip to main content

Trường Đại học Tôn Đức Thắng ký kết hợp tác với Tập đoàn FPT
Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ triển khai các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học; tổ chức tham quan và tập sự nghề nghiệp cho sinh viên tại các công ty trực thuộc Tập đoàn...
Cơ hội “làm chủ doanh nghiệp” cho sinh viên trong giai đoạn chuyển đổi số
Buổi talkshow chia sẻ những nội dung hữu ích xoay quanh kỹ năng cần thiết để thích nghi với xu hướng nghề nghiệp hiện nay ...
Subscribe to FPT