Skip to main content

Hơn 20 năm hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Saxion, Hà Lan
Đại học Saxion là trường đại học đối tác chiến lược của TDTU trong các lĩnh vực liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên/sinh viên, ...
Subscribe to 25 hợp tác