Skip to main content

Đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chiều 06/02/2023, Chi bộ khối Kinh tế - Xã hội 2 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Subscribe to chi bộ