Skip to main content

Tân niên Quý Mão 2023 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Chiều ngày 29/1/2023, tập thể giảng viên - viên chức Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã cùng tham dự buổi họp mặt tân niên Quý Mão 2023 tại Cơ sở Tân Phong.
Subscribe to Tân niên Quý Mão