Skip to main content

Thông báo đấu giá tài sản: Quyền thuê căn tin tại Phân hiệu Khánh Hòa
Thông báo đấu giá tài sản quyền thuê 01 căn tin trong thời gian 5 năm của Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại Phân hiệu Khánh Hòa.
Subscribe to Phân hiệu Khánh Hòa