Skip to main content

Trường Quốc tế Việt Nam-Phần Lan tổng kết năm học 2022 - 2023
Sáng ngày 15/6/2023, Trường Quốc tế Việt Nam-Phần Lan trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Lễ tổng kết năm học 2022 - 2023.
Đối thoại sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm học 2022 - 2023
Chiều ngày 8/6/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi đối thoại sinh viên năm học 2022 - 2023.
Hội diễn văn nghệ sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng năm học 2022-2023
Đêm 16/11/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Gala trao giải Hội diễn văn nghệ sinh viên năm học 2022-2023 với chủ đề “TDTU - Khát vọng vươn cao”.
Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan khai giảng năm học 2022-2023
Sáng ngày 19/8/2022, Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan thuộc Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023.
Subscribe to 2022-2023