Skip to main content

Công ty MiTek thăm và làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng
Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận những nội dung hướng đến ký kết hợp tác như triển khai chương trình tham quan, tập sự nghề nghiệp cho sinh viên TDTU.
Subscribe to Công ty MiTek