Khai giảng môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Khóa 27

Trường Đại học Tôn Đức Thắng khai giảng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dành cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2023 (Khóa 27) với lịch cụ thể như sau:

Sinh viên học tại cơ sở Tân Phong:

-Thời gian:

  • Đợt 1 (25/9/2023 - 15/10/2023): từ 7:00 đến 8:00, Thứ ba, ngày 26/9/2023
  • Đợt 2 (16/10/2023 - 05/11/2023): từ 7:00 đến 8:00, Thứ ba, ngày 17/10/2023
  • Đợt 3 (06/11/2023 - 26/11/2023): từ 7:00 đến 8:00, Thứ ba, ngày 07/11/2023
  • Đợt 4 (11/12/2023 - 31/12/2023): từ 7:00 đến 8:00, Thứ ba, ngày 12/12/2023

- Địa điểm: Sân Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Sinh viên học tại cơ sở Bảo Lộc:

- Thời gian: từ 7:00 đến 8:00, Chủ nhật, ngày 24/9/2023 (Cho tất cả sinh viên 04 đợt học tại cơ sở Bảo Lộc từ ngày 24/9/2023 đến 31/12/2023)

- Địa điểm: Sân Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Thành phần tham gia lễ khai giảng:

- Lãnh đạo, viên chức Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tôn Đức Thắng

- Lãnh đạo các đơn vị liên quan

Thông tin liên hệ: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (số điện thoại: 0941.608.746 và email: dsec@tdtu.edu.vn).

tdtu