Phát triển thư viện số thông minh - Kinh nghiệm nước ngoài và giải pháp cho Việt Nam

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi và chia sẻ giữa các thư viện, các chuyên gia thông tin - thư viện, các nhà cung cấp nguồn tài nguyên số, cung cấp giải pháp thư viện số thông minh ở Việt Nam và nước ngoài, Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Trường Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát triển thư viện số thông minh - kinh nghiệm nước ngoài và giải pháp cho việt nam” (Developing Intelligent Digital Libraries: International Experience - Proposed Solutions for Vietnam: DIDL 2022).

Hội thảo là nơi chia sẻ, thảo luận về xu hướng phát triển nguồn dữ liệu số trong bối cảnh liên thông thư viện và các giải pháp ứng dụng phù hợp liên quan đến xây dựng và phát triển thư viện số thông minh trong điều kiện của Việt Nam. Đây là sự kiện được tổ chức theo hình thức hội thảo trực tuyến nhằm triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2175/QĐ-BVHTTDL ngày 23/7/2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về kế hoạch triển khai Chương trình.

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 15/07/2022 (thứ Sáu).

Địa điểm: Phòng hội nghị trực tuyến, Lầu 5 Thư viện Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Thông tin hội thảo: https://didl2022.tdtu.edu.vn/

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

PGS. TSKH. Bùi Loan Thùy - Đại diện Ban tổ chức DIDL 2022

Email: builoanthuy@tdtu.edu.vn

tdtu