Skip to main content
x

Seminar chuyên đề tháng 12/2020

Từ 13:00 đến 15:00
Phòng họp C, Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Phòng Quản lý phát triển khoa học công nghệ, Đại học Tôn Đức Thắng thông báo sinh hoạt chuyên đề tháng 12/2020 như sau:

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00 ngày 30/12/2020

Địa điểm: Phòng họp C, Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Có 4 báo cáo được trình bày tại seminar:

  • Báo cáo 1: Ước tính ái lực liên kết của phối tử thông qua mô phỏng lấy mẫu thiên vị phụ thuộc tham số λ
  • Báo cáo 2: Carbon bốn liên kết phẳng: cụm nguyên tử CX42+ và CX9, với X = Si, Ge
  • Báo cáo 3: Phương pháp không lưới cho phân tích dao động tự do của tấm vi mô FG sử dụng lý thuyết hiệu chỉnh độ dốc biến dạng
  • Phương pháp năng lượng tự do dựa vào biến đổi Fourier nhanh: áp dụng cho tương tác protein-protein

Báo cáo viên: các chuyên gia trình bày tại seminar bao gồm:

-TS. Ngô Sơn Tùng, Trưởng phòng thí nghiệm Vật lý sinh học Lý thuyết và Tính toán (TCB)

-TS. Nguyễn Minh Tâm, thành viên nhóm nghiên cứu Hóa học tính toán (COMCHEM)

-TS. Thái Hoàng Chiến, thành viên nhóm DCM

-TS. Nguyễn Trung Hải, thành viên Lab TCB

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh và tiếng Việt

Thành phần tham dự: Các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên quan tâm có thể đến tham gia và cùng trao đổi thảo luận. Đăng ký tham dự với Ban tổ chức trước ngày 29/12/2020 (Điện thoại 028 37755037, Email: trinhminhtuan1@tdtu.edu.vn).

Thông tin về các báo cáo viên:

-TS. Ngô Sơn Tùng là tác giả của hơn 40 bài báo ISI (h-index 14), với một số công bố tiêu biểu trên các tạp chí hàng đầu trong chuyên ngành: Coordination Chemistry Reviews (Impact factor: 14.5), Journal of Biological Chemistry (Impact factor: 4.2), và Journal of Physical Chemistry B (Impact factor: 3.2).

-TS. Nguyễn Minh Tâm là tác giả của hơn 40 bài báo ISI (h-index 15), trong đó có những công bố tiêu biểu trên các tạp chí Journal of Physical Chemistry C (Impact factor 4.3), Scientific Reports (Impact factor 4.1), và Physical Chemistry Chemical Physics (Impact factor 3.57).

-TS. Thái Hoàng Chiến là tác giả của hơn 50 bài báo ISI (h-index 26); trong đó có những công bố tiêu biểu trên các tạp chí: Composites Part B: Engineering. (IF = 6.864), Composite Structures (IF = 4.829), Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (IF = 4.821), International Journal of Mechanical Sciences (IF = 4.134). TS. Chiến là một trong những chuyên gia hàng đầu của Đại học Tôn Đức Thắng về nghiên cứu các phương pháp số cho Tính toán cơ học.

-TS. Nguyễn Trung Hải là tác giả của hơn 20 bài báo ISI (h-index 10); trong đó có những công bố tiêu biểu trên các tạp chí: Proceedings of the National Academy of Sciences (Impact factor 9.5), Journal of Chemical Theory and Computation (Impact factor 5.4), và Chemistry–A European Journal (Impact factor 5.1). TS. Hải là một trong những chuyên gia hàng đầu của TDTU về các phương pháp tính toán ái lực liên kết tự do của các hệ sinh học.