Skip to main content
x

Phát triển nhân lực quốc tế

Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của Trường nói chung và đối với mục tiêu quốc tế hóa nói riêng. Nguồn nhân lực của TDTU được phát triển dựa trên các đối tượng sau:

Đào tạo nhân sự bổ sung để đáp ứng nhu cầu tiếp nối liên tục và đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của Trường: Hằng năm, Nhà trường lựa chọn những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất để gởi đi đào tạo sau đại học và tiến sĩ ở nước ngoài theo học bổng của Nhà trường cấp, đội ngũ này sẽ được quy hoạch và định hướng cho các vị trí công việc giảng dạy và nghiên cứu của từng Khoa, Bộ môn.

Quốc tế hóa đội ngũ giảng viên/nghiên cứu viên tại chỗ: Nhà trường có chính sách hỗ trợ, nâng cấp và sàng lọc đội ngũ giảng viên, viên chức, nghiên cứu viên của Trường để đáp ứng các tiêu chí và yêu cầu hội nhập: Xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn cho tất cả chức danh nghiên cứu, giảng dạy và làm việc theo chuẩn quốc tế; Gởi giảng viên/nghiên cứu viên đi tu nghiệp dài hạn ở nước ngoài để thay đổi tư duy và tiếp cận với nền tri thức tiên tiến;  Ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân sự đã tốt nghiệp sau đại học từ các trường đại học danh tiếng của nước ngoài, nhất là các trường thuộc Top 500 thế giới; Có chương trình nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ quản lý hành chính và phục vụ (đạt từ mức B2 theo tiêu chuẩn Châu Âu trở lên); Tăng cường giao lưu, trao đổi quốc tế về học thuật; Khuyến khích và thu hút giáo sư, chuyên gia nước ngoài và Việt kiều (kể cả đã về hưu nhưng còn sức khỏe công tác) về cộng tác và làm việc tại TDTU bằng nhiều hình thức khác nhau.

Tuyển dụng giảng viên/nghiên cứu viên quốc tế: với chính sách thu hút nguồn chất xám quốc tế về làm việc tại Trường, Nhà trường hoan nghênh và mời gọi các chuyên gia trong và ngoài nước đến hợp tác và chia sẻ các ý tưởng mới cùng với TDTU. Hiện nay số lượng giảng viên/nghiên cứu viên quốc tế thường xuyên làm việc (theo hợp đồng dài hạn) tại Trường vào khoảng 200 người. Các chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài sẽ được tạo mọi điều kiện để phát triển và cống hiến về chuyên môn, được bố trí các phương tiện cần thiết theo nhu cầu công việc, đặc biệt sẽ được hỗ trợ về nhà ở, dịch vụ y tế và các thủ tục pháp lý như VISA, cư trú,...

Chính sách mở rộng đội ngũ giáo sư thân hữu quốc tế: Nhà trường chào đón các giáo sư, chuyên gia nước ngoài đến làm việc (giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi học thuật, ...) tại TDTU trong bất kỳ thời gian nào mà các giáo sư, chuyên gia thu xếp được. Nhà trường sẽ lên kế hoạch làm việc và cung cấp các phương tiện (văn phòng, nhà ở, di chuyển nội địa, chi tiêu ăn uống...) để giáo sư, chuyên gia tìm hiểu thêm về môi trường làm việc của TDTU, trên cơ sở đó tìm kiếm và xây dựng các kế hoạch, đề án hợp tác với Trường.

Phát triển nguồn nhân lực quốc tế.jpg