Trường Đại học Tôn Đức Thắng công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023 (lần 3, lần 4)

Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng năm 2023 như sau:

  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 3 năm 2023 lần 3 đối với 07 (bảy) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 3 năm 2023 lần 4 đối với 09 (chín) ứng viên (xem chi tiết);

Các ứng viên trúng tuyển thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Tổ chức hành chính để ký Hợp đồng làm việc theo quy định hiện hành.

Từ khóa