Skip to main content

Bằng sáng chế Hoa Kỳ của giảng viên và sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng đoạt giải nhất cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2023
Sáng kiến “TIR lens mới cho đèn LED công suất cao”, từng nhận Bằng sáng chế USPTO, vừa đoạt giải nhất cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2023.
Subscribe to USPTO