Skip to main content
x
  • Tuyển sinh đại học chính quy năm 2017
    Tuyển sinh đại học chính quy năm 2017
    Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2017 của Trường đại học Tôn Đức Thắng; Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;
Subscribe to Tuyển sinh Đại học Tôn Đức Thắng