Skip to main content

Học viên cao học tốt nghiệp với điểm tuyệt đối và hai bài báo khoa học ISI
Trần Anh Tuấn trúng tuyển vào hệ đại học của Đại học Tôn Đức Thắng năm 2014. Năm 2019, anh trở thành học viên cao học...
Khai giảng các chương trình sau đại học Đợt 1 năm học 2019-2020
Tính đến nay, Nhà trường đã và đang đào tạo hơn 2.000 học viên cao học; cung cấp cho xã hội hơn 700 thạc sĩ.
Những học viên tiên phong của chương trình thạc sĩ 4+1 Ngành quản lý thể dục thể thao
Chương trình 4+1 giúp sinh viên rút ngắn thời gian học liên thông Đại học và Cao học.
Subscribe to Thạc sĩ