Skip to main content

Triển lãm tranh cổ động nhân kỷ niệm 30 năm thành lập nhóm Visegrad
Triển lãm là hoạt động có ý nghĩa thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước V4, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục...
Subscribe to nhóm Visegrad 4