Skip to main content

Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức tọa đàm với Phái đoàn thường trực nước CHXHCN Việt Nam bên cạnh Liên Hiệp Quốc
Nhà trường phát triển các quan hệ hợp tác song phương/đa phương với các đối tác tiềm năng một cách hiệu quả, có trọng tâm.
tdtu
Phó đại sứ New Zealand thăm và làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng
Trung tâm giáo dục New Zealand tại TDTU sẽ là đầu mối kết nối các đại học hàng đầu của New Zealand với TDTU và các đại học của Việt Nam.
Học viện Công nghệ bưu chính-viễn thông thăm và làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng
Lãnh đạo của PTIT quan tâm đến những thành tựu trong lĩnh vực quốc tế hóa của TDTU và liên tiếp đưa ra nhiều câu hỏi về cách thức tổ chức và tuyển sinh các chương trình liên kết quốc tế,...
Triển khai chương trình giáo dục 2 giai đoạn với Đại học La Trobe
Việc giảng dạy do các giáo sư LTU phụ trách; lớp học được tổ chức tại TDTU và LTU. Đây là nỗ lực của hai đại học để cung cấp môi trường...
Học viện công nghệ Hoàng gia Melbourne thăm và làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng
Hai bên đã trao đổi về những chương trình hợp tác như: khoa học công nghệ, xây dựng quỹ học bổng cho sinh viên xuất sắc...
Hope to the Future Association làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng
Bày tỏ sự ấn tượng với cơ sở vật chất và môi trường giáo dục của TDTU, ông Jin- Hoan Choung ngỏ ý mời TDTU làm đối tác tổ chức cuộc thi GLEC...
Subscribe to Hợp tác quốc tế