Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 3 lần 1 và người lao động lần 15 năm 2022

Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng năm 2022 như sau:

  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 3 lần 1 năm 2022 đối với 01 (một) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 15 năm 2022 đối với 05 (năm) ứng viên (xem chi tiết);

Các ứng viên trúng tuyển phải đến làm thủ tục ký Hợp đồng làm việc trong thời gian 45 ngày kể từ ngày trúng tuyển.

Trân trọng. 

Từ khóa