Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2022

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2022 như sau:

1. Khối giảng dạy:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1.                   

Khoa Điện - Điện tử

08 Giảng viên

2.                   

Khoa Dược

03 Giảng viên

3.                   

Khoa Kế toán

06 Giảng viên

4.                   

Khoa Kỹ thuật công trình

05 Giảng viên

5.                   

Khoa Khoa học thể thao

02 Tiến sĩ ngành Thể thao

01 Thạc sĩ ngành Huấn luyện thể thao, Quản lý thể thao

01 Thạc sĩ ngành Quản lý thể thao

01 Thạc sĩ ngành tổ chức sự kiện

6.                   

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

02 Giảng viên

7.                   

Khoa Khoa học ứng dụng

01 TS/Phó Giáo sư Kỹ thuật hóa học

8.                   

Khoa Luật

10 Giảng viên

9.              

Khoa Lao động và Công đoàn

01 Giảng viên

10.              

Khoa Môi trường và bảo hộ lao động

02 Giảng viên

11.              

Khoa Mỹ thuật công nghiệp

06 Giảng viên

12.              

Khoa Ngoại ngữ

05 Giảng viên

13.              

Khoa Quản trị kinh doanh

32 Giảng viên

14.              

Khoa Tài chính Ngân hàng

04 Giảng viên

15.              

Khoa Toán-Thống kê

02 Giảng viên ThS

02 Giảng viên Tiến sĩ/Giáo sư/Phó Giáo sư

16.              

Trung tâm Ngôn ngữ sáng tạo

09 Giảng viên (03 Giảng viên Việt Nam, 06 Giảng viên nước ngoài)

17.              

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

01 Giáo viên tiểu học (Việt Nam)

02 Giáo viên tiếng Anh

04 Giáo viên chủ nhiệm (Phần Lan)

01 Giáo viên trung học (Việt Nam) - dạy môn Văn

06 Giáo viên trung học (Nước ngoài)

04 Trợ giảng

2. Khối nghiên cứu viên:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1.                   

Khoa Công nghệ thông tin

04 Nghiên cứu viên

2. Khoa Kỹ thuật công trình 01 Nghiên cứu viên
3. Khoa Luật 01 Nghiên cứu viên
4. Khoa Môi trường và bảo hộ lao động 02 Nghiên cứu viên

5.                   

Khoa Tài chính ngân hàng

02 Nghiên cứu viên

6.                   

Khoa Điện - Điện tử

07 Nghiên cứu viên

7.                   

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

01 Nghiên cứu viên

8.                   

Khoa Khoa học ứng dụng

01 Nghiên cứu viên

9.                   

Khoa Kế toán

03 Nghiên cứu viên

10.                   

Khoa Lao động và công đoàn

01 Nghiên cứu viên

11.                   

Khoa Toán - Thống kê

01 Nghiên cứu viên

12.                   

Viện Khoa học tính toán

09 Nghiên cứu viên

02 Trợ lý nghiên cứu viên

13.                   

Viện Khoa học vật liệu

06 Nghiên cứu viên

01 Trợ lý nghiên cứu viên

3. Khối hành chính:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1. Văn phòng Hội đồng trường 01 Chuyên viên
2. Văn phòng Ban Giám hiệu 02 Chuyên viên
3. Viện INCOS

01 Viện trưởng

01 Phó viện trưởng

4. Phòng Kế hoạch dự án 03 Chuyên viên

5.       

Ban Truyền thông và quan hệ công chúng

02 Chuyên viên truyền thông

6.       

Cơ sở Bảo Lộc

01 Bảo vệ

7.       

Phân hiệu Khánh Hòa

01 Cây xanh

01 Bảo vệ

01 Giám thị

8.                   

Khoa Quản trị kinh doanh

01 Chuyên viên hành chính (kiêm Chuyên viên kiểm định AACSB)

9.                   

Phòng Quản trị thiết bị

01 Chuyên viên hành chính

01 Nhân viên kỹ thuật

01 Chuyên viên cứu hộ

10.                   

Phòng Tài chính

01 Chuyên viên kế toán thanh toán

01 Chuyên viên kế toán tổng hợp

11.                   

Phòng Đại học

01 Chuyên viên

12.                   

Phòng Quản lý phát triển khoa học công nghệ

01 Chuyên viên

13.                   

Phòng Công tác học sinh sinh viên

02 Chuyên viên

14.                   

Phòng Thanh tra pháp chế an ninh

04 Giám thị

15.                   

Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng

01 Phó phòng

03 Chuyên viên

16.                   

Phòng Tổ chức hành chính

02 Chuyên viên

17.              

Thư viện

02 Chuyên viên

18.              

Phòng Điện toán máy tính

01 Chuyên viên

19.              

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

01 Phó hiệu trưởng

01 Trưởng phòng Tuyển sinh truyền thông

02 Chuyên viên Tuyển sinh truyền thông

01 Chuyên viên nhân sự

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí: tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: phongtchc@tdtu.edu.vn.

Từ khóa