Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 (lần 1, lần 2, lần 3) và người lao động (lần 10, lần 11, lần 12) năm 2022

Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng năm 2022 như sau:

  • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 10 năm 2022 đối với 02 (hai) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 11 năm 2022 đối với 06 (sáu) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 12 năm 2022 đối với 02 (hai) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2022 (lần 1) đối với 06 (sáu) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2022 (lần 2) đối với 02 (hai) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2022 (lần 3) đối với 09 (chín) ứng viên (xem chi tiết);

Các ứng viên trúng tuyển phải đến làm thủ tục ký Hợp đồng làm việc trong thời gian 45 ngày kể từ ngày trúng tuyển.

Trân trọng. 

Từ khóa