Skip to main content
x

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo:

  1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021, được đăng tải trên cổng thông tin điện tử và niêm yết tại bản tin của trường Đại học Tôn Đức Thắng.
  2. Về nội dung xét tuyển:
    • Kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính: Anh văn (theo chuẩn TOEIC), Tin học văn phòng, IQ, Soạn thảo văn bản.
    • Giảng thử đối với khối Giảng viên; Phỏng vấn chuyên môn theo vị trí việc làm: đối với các khối khác
  3. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Trường ĐH Tôn Đức Thắng (phòng thi và thời gian thi theo thông báo riêng của Ban kiểm tra sát hạch).

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 thông báo để thí sinh được biết. (chi tiết)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 (chi tiết). Danh sách này được niêm yết tại bảng tin của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Từ khóa