Skip to main content

khanh-thanh-golf-tdtu
Trường Đại học Tôn Đức Thắng khánh thành Phòng Mô phỏng Golf 3D
Ngày 24/10/2023 tại TDTU, Lễ Khánh thành Phòng mô phỏng Golf 3D đã được tổ chức.
Subscribe to golf