Skip to main content

Tập đoàn Hoa Sen thăm và làm việc với Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Ngày 16/5/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã có chuyến thăm và làm việc với Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Subscribe to Tập đoàn Hoa Sen