Skip to main content

Hơn 3000 phụ huynh và học sinh THPT tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2023 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Ngày 8/4/2023, Nhà trường tổ chức thành công Ngày hội tư vấn tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT.
Subscribe to tuyển sinh - hướng nghiệp