Skip to main content

Trường Đại học Tôn Đức Thắng phát triển thêm nhiều hoạt động hợp tác quốc tế mới
Trong chuyến công tác Châu Âu từ ngày 24/5 đến ngày 2/6/2023, Nhà trường đã làm việc và trao đổi thêm nhiều chương trình hợp tác tiềm năng với các đối tác và trường đại học uy tín ...
Trường Đại học Kinh tế Praha thăm và làm việc với Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Ngày 06/3/2023, Trường Đại học Kinh tế Praha, Cộng Hòa Séc đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Subscribe to VSE