Skip to main content

Làm việc với Phòng Kinh tế và Thương mại, Đại Sứ quán Đan Mạch tại TP. Hồ Chí Minh
Ngày 24/02/2023, Khoa Kỹ thuật công trình Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tiếp và làm việc với phái đoàn Phòng Kinh tế và Thương mại, Đại Sứ quán Đan Mạch tại TP. Hồ Chí Minh.
Subscribe to Đại Sứ quán Đan Mạch