Skip to main content

Hội thảo quốc tế CVCI và APIT 2023 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Sáng ngày 10/2/2023, Lễ khai mạc Hội thảo quốc tế CVCI và APIT 2023 đã diễn ra trực tuyến tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Subscribe to APIT