Skip to main content

Trường Đại học Tôn Đức Thắng: những dấu ấn 2022
Năm 2022 vừa khép lại với những hoạt động sôi nổi và đáng nhớ. Hãy cùng nhìn lại những dấu ấn của tập thể thầy cô và và sinh viên TDTU trong năm vừa qua.
Subscribe to 2022