Hội thảo quốc tế về Blockchain và quản trị tài chính tiên tiến

Hội thảo quốc tế về Blockchain và quản trị tài chính tiên tiến (ICBAFM 2022) được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi thông tin khoa học, chuyển giao công nghệ, ứng dụng Blockchain, công nghệ thông tin trong lĩnh vực Tài chính, Quản lý kinh tế. Ngoài ra, Hội thảo đồng thời cũng tổ chức Workshop với chủ đề “Ứng dụng Blockchain trong tài chính ngân hàng” để kết nối và mở ra cơ hội hợp tác khoa học giữa các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu trên thế giới, hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Thời gian: Từ ngày 23/06/2022 đến ngày 24/06/2022.

Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Thông tin chi tiết về hội thảo: https://icbafm2022.tdtu.edu.vn

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

ThS. Nguyễn Gia Đường - Đại diện Ban tổ chức ICBAFM 2022

Điện thoại: (+84) 938 140 079

Email: nguyengiaduong@tdtu.edu.vn

tdtu