Skip to main content
x

Đánh giá hiệu năng của các phương pháp tính toán năng lượng tự do khi đánh giá liên kết của các chất ức chế với SARS-CoV-2 Mpro

13:00 đến 15:00
Phòng họp C, Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Phòng Quản lý Phát triển Khoa học công nghệ (Demasted) Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo hội thảo chuyên đề định kỳ tháng 3/2021 như sau:

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00 ngày 31/3/2021

Địa điểm: Phòng họp C, Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Có 3 báo cáo được trình bày tại hội thảo:

1/ Đánh giá hiệu năng của các phương pháp tính toán năng lượng tự do khi đánh giá liên kết của các chất ức chế với SARS-CoV-2 Mpro.

2/ Liên kết và khoảng cách năng lượng của cụm nguyên tử Si3: Ảnh hưởng của quá trình proton hóa và gắn kết các cation kiềm.

3/ Xấp xỉ đẳng hình học độ dốc biến dạng không cục bộ cho phân tích tấm vi mô gia cường ống carbon.

Diễn giả là các nhà nghiên cứu của TDTU.

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh và tiếng Việt

Thành phần tham dự: Các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và sinh viên quan tâm có thể đến tham gia và cùng trao đổi thảo luận. Đăng ký tham dự với Ban tổ chức trước ngày 29/3/2021 (028 37755037, Email: trinhminhtuan1@tdtu.edu.vn).

Thông tin về diễn giả:

- TS. Ngô Sơn Tùng - Trưởng phòng thí nghiệm Vật lý Sinh học lý thuyết và Tính toán (TCB), sẽ trình bày chuyên đề “Đánh giá hiệu năng của các phương pháp tính toán năng lượng tự do khi đánh giá liên kết của các chất ức chế với SARS-CoV-2 Mpro”.

TS. Tùng là tác giả của hơn 40 bài báo ISI (h-index 14), với một số công bố tiêu biểu trên các tạp chí hàng đầu trong chuyên ngành: Coordination Chemistry Reviews (Impact factor: 14.5), Journal of Biological Chemistry (Impact factor: 4.2), và Journal of Physical Chemistry B (Impact factor: 3.2).

TS. Nguyễn Minh Tâm - thành viên của nhóm nghiên cứu Hóa học tính toán (COMCHEM), trình bày chuyên đề “Liên kết và khoảng cách năng lượng của cụm nguyên tử Si3: Ảnh hưởng của quá trình proton hóa và gắn kết các cation kiềm”.

TS. Tâm là tác giả của hơn 40 bài báo ISI (h-index 15), trong đó có những công bố tiêu biểu trên các tạp chí Journal of Physical Chemistry C (Impact factor 4.3), Scientific Reports (Impact factor 4.1), và Physical Chemistry Chemical Physics (Impact factor 3.57)

- TS. Thái Hoàng Chiến - thành viên nhóm Cơ học tính toán (DCM) trình bày chuyên đề “Xấp xỉ đẳng hình học độ dốc biến dạng không cục bộ cho phân tích tấm vi mô gia cường ống carbon”.

TS. Chiến là tác giả của hơn 50 bài báo ISI (h-index 26); trong đó có những công bố tiêu biểu trên các tạp chí: Composites Part B: Engineering. (IF = 6.864), Composite Structures (IF = 4.829), Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (IF = 4.821), International Journal of Mechanical Sciences (IF = 4.134). TS. Chiến là một trong những chuyên gia hàng đầu của TDTU về nghiên cứu các phương pháp số cho Tính toán cơ học.