Skip to main content
x

Seminar về lý thuyết độ dốc biến dạng cho phân tích kết cấu vi mô

14:00
Phòng họp C, Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;

Phòng quản lý phát triển khoa học công nghệ (Demasted), Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) trân trọng thông báo về buổi seminar khoa học định kỳ tháng 5/2019 như sau:

Nội dung: có 03 báo cáo được trình bày tại Seminar:

  • Lý thuyết độ dốc biến dạng cho phân tích kết cấu vi mô; 
  • Giới thiệu về phương pháp thiết kế thuốc sử dụng máy tính;
  • Giới thiệu về hàm electron định xứ (Electron Localization Function - ELF).

Diễn giả: Báo cáo được trình bày bởi các thành viên Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán (DCM), Phòng thí nghiệm vật lý sinh học lý thuyết và tính toán (TCB Lab) và Nhóm nghiên cứu hóa học tính toán (COMCHEM) thuộc TDTU, cụ thể như sau:

  • TS. Thái Hoàng Chiến, Thành viên DCM, trình bày về lý thuyết độ dốc biến dạng cho phân tích kết cấu vi mô;
  • TS. Ngô Sơn Tùng, Trưởng Lab TCB, trình bày về phương pháp thiết kế thuốc sử dụng máy tính;
  • TS. Nguyễn Minh Tâm, Thành viên nhóm COMCHEM, trình bày về hàm electron định xứ. 

Thời gian: từ 14:00 đến 16:00 ngày 14/5/2019;

Địa điểm: Phòng họp C, Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;

Ngôn ngữ trình bày: tiếng Anh và tiếng Việt;

Thành phần tham dự: kính mời các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và sinh viên quan tâm đến tham gia và cùng trao đổi thảo luận. Đăng ký tham dự với Ban tổ chức trước ngày 14/5/2019 qua điện thoại: 028 37755037 hoặc email: huynhthanhphung@tdtu.edu.vn.