Skip to main content
x

Khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu Web of Science

14:00 đến 17:00
Phòng hội thảo, Lầu 5, Tòa nhà Thư viện, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Để tăng cường hiệu quả khai thác Cơ sở dữ liệu Web of Science đã được Nhà trường trang bị, Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) phối hợp với Công ty Clarivate Analytics tổ chức Buổi tập huấn: Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu Web of Science (How to effectively exploit the Web of Science).

Các chuyên gia sẽ hướng dẫn cách khai thác tối ưu Cơ sở dữ liệu Web of Science; cách tìm, đọc và xuất bản công trình khoa học trong các tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao; tìm kiếm các bài báo và tạp chí có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu; xác định các lĩnh vực nghiên cứu mới nổi; cách xác định cộng tác viên tiềm năng để tăng thêm hiệu quả công trình khoa học.

Thời gian: 14:00 đến 17:00 ngày 12/3/2019;

Địa điểm: Phòng hội thảo, Lầu 5, Tòa nhà Thư viện, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Chuyên gia hướng dẫn: Ms. Dju-Lyn Chng, Chuyên gia tư vấn giải pháp của Clarivate Analytics Khu vực Đông Nam Á.

Thành phần tham dự: đại diện Công ty Clarivate Analytics, đại diện Công ty Igroup, đại diện các Khoa của TDTU; học viên, giảng viên, nghiên cứu viên các Khoa, Viện.

Đăng ký  tham dự: xem chi tiết tại đây.